Цифрова бібліотека Київської політехніки

Книжкові колекції, що зберігаються в українських бібліотеках, є справжнім національним надбанням – науковим і культурно-історичним. Їхнє збереження і охорона – одне з головних завдань бібліотек.

Науково-технічна бібліотека КПІ ім. Ігоря Сікорського володіє унікальною колекцією науково-технічної літератури, що формувалася протягом понад 100 років. Фонд книжкових і періодичних видань XVIII-ХХ ст. акумулює в собі досягнення вітчизняної та світової науки і техніки, створеними видатними вченими, дослідниками, інженерами різних галузей. Сформований в першій половині ХХ ст., він відображає цілісну картину розвитку інженерної науки, практики, промислових технологій; процес організації технічної освіти в Києві зокрема та в Україні взагалі; історію появи та розвитку вітчизняного і європейського технічного підручника й інших видів навчальних посібників в нашій країни і за кордоном. Також, історична колекція документально ілюструє процес організації, становлення та розвитку однієї з найповажніших європейських технічних шкіл, з якою пов’язані імена багатьох вчених і науковців світового рівня - минулого і сьогодення.

Більшість бібліотечних видань мають маргінальні записи, авторські помітки, автографи, печатки, за якими можна скласти яскраву історію побутування книги, шляхи формування фонду та історію викладання тих чи інших дисциплін, що було притаманне саме Київській політехніці.

Сучасні інформаційні технології надають широкі можливості для якісного відтворення в електронному вигляді унікального бібліотечного зібрання університетської бібліотеки. Завдяки програмному забезпеченню Dlibra, яке розробили спеціалісти  Познанського Центру суперкомп'ютерів та мережевих технологій, розпочався проект зі створення Цифрової Бібліотеки Київської Політехніки (Kyiv Polytechnic Digital Library). Програмне забезпечення надано КПІ ім. Ігоря Сікорського в рамках проекту EaPConnect.

Головною метою створення Цифрової Бібліотеки Київської Політехніки є збереження унікального культурно-історичного надбання для подальших поколінь українських вчених і дослідників та одночасно надання до них широкого вільного доступу вітчизняної і світової наукової спільноти.

Поступово на сторінці електронної бібліотеки будуть представлені рідкісні і цінні науково-технічні видання, матеріали з історії університету, наукові роботи професорів і викладачів до середини ХХ ст., збережені архівні документи і документи соціального життя КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Переваги цифрової бібліотеки

- Заміна оригіналів електронними копіями під час обслуговування користувачів;

- Легкий і вільний доступ до рідкісних документів будь-якому користувачу (в першу чергу віртуальному);

- Інтеграція у світовий цифровий простір видань, що зберігаються в НТБ КПІ ім. Ігоря Сікорського;

- Довгострокове збереження науково-культурного надбання;

- Забезпечення документів від крадіжок та фізичного знищення;

- Популяризація книжкових пам’яток, що зберігаються в бібліотечних колекціях;

- Знищення часових і просторових бар’єрів при використанні бібліотечних ресурсів. 

Серед першочергових завдань:

- створення електронних копій найстаріших видань для збереження оригіналів;

- формування електронної колекції документів та матеріалів з історії КПІ ім. Ігоря Сікорського;

- надання доступу до раніше невідомих документів якомога більшій кількості зацікавлених дослідників історії науки і техніки.

 

Ця сторінка використовує 'cookies'. Більше інформації